Kukuruz

Vršidba kukuruza

U toku ubiranja/žetve svaki minut je dragocen, u cilju postizanja visokih prinosa od ključnog je značaja vršidba u pravo vreme i po odgovarajućim okolnostima, adapter za ubiranje kukuruza mora biti pouzdan, mora da radi bez prosipanja semena.

Adapter za kukuruz OptiCorn, koji je razvio naš tim, opremljen je sa roto sečkom, zahteva minimalno održavanje i uz veliku brzinu veoma kvalitetno radi svoj posao.

Optigép Kft. bazirajući se na 50-to godišnje iskustvo neprestano unapređuje svoje proizvode koji su – na bilo kom kontinentu sveta – veoma pouzdani u radu. Zadatak naših inženjera je – na osnovu iskustava naših kupaca – da unapređuju naše mašine i da ih učine lakšim za rukovanje.

Testiranje grupe proizvoda OptiCorn smo proširili i na daleke zemlje, kao što je Južna Afrička Republika – gde su prosečni prinosi u odnosu na evropske mnogo veće, čak od 18-20 tona/ha, u takvim uslovima naši prozvodi moraju i tamo da obave brzu i kvalitetnu vršidbu, izvešatavamo: naš adapter se odlično pokazao.

Introducing the OptiCorn Adapters

KARAKTERISTIKE OptiCorn adaptera:

OptiCorn JEDINICA ZA UBIRANJE

Povišene stranice u
cilju smanjivana
prosipanja semena

Izrada pužnih transportera
obezbeđuje ravnomerni protok mase

Aluminijska obloga i razdelnici
redova sa čeličnim ojačanjem.
Može se izraditi i od plastike.

Gumene zavese za zaštitu od
ispadanja klipova kukuruza

Noževi

Noževi roto sečke u
celosti pokrivaju
otkidačke valjke,
na taj način se
postiže perfektan rezultat

Noževi u otkidačkim valjcima

Zamenljivi noževi
na otkidačkim
valjcima su obloženi
tvrdim materijalom,
koji pomaže u
skidanju stabljike.

Roto sečka

Roto sečka velikog kapaciteta
2450 obrtaja/minuti,
dužina biljnih ostataka 5-6 cm

Sigurnosno kvačilo

Zaštita od preopterećenja –
sigurnosno kvačilo za svaki red

Otkidački valjci

Produženi otkidački valjci
za bolje odvajanje klipova
od stabljike, na taj način
rad je kvalitetan i pri
brizni od 8-11 km/satu.

Poluautomatski zatezač lanca

Pouzdano zateže privodni lanac.
Lako pristupačno se može izvršiti
regulacija zategnutosti lanca.

Zubčanik zatezača

Izrađen je od termički obrađenog čelika.
Prečnik zupčanika je idealan, što doprinosi
tome da ravnomerno uvlači stabiljke i koji
možda nisu na 70 cm širine.

Ležajevi otkidačkih valjaka ne zahtevaju svakodnevno podmazivanje I održavanje. Ugrađena su dva specijalna kugličasta ležaja sa dubokim žljebovima u kućište, što obezbeđuje rad bez podmazivanja.

ZATVORENI BOČNI POGON

Bočni pogon je smešten u potpuno zatvorenom kućištu, zaštićen od prašine i ostale prljavštine, zbog čega ne zahteva održavanje pa mu je životni vek mnogo duži.

Bočni pogon

Mazalica je izvedena iz zatvorenog kućišta pogona, što smanjuje vreme utrošeno na podmazivanje.

Ojačani dupleks lanac od ¾" - prilikom zamene kombajna, brzina adaptera se podešava zamenom lančanika.

Održavanje

Izvedena mazalica pužnog transportera
smanjuje vreme utrošeno na
podmazivanje.

Zatezanje lanca se vrši sa spoljašnje strane.

Pogon po baterijama

Line-by-line protection

Cardan connection

Posebno svaka baterija je opremljena kardanom sa sigurnosnim kvačilom koje obezbeđuje bezbedan rad svake baterije. Podmazivanje kardanskih vratila se vrši na svakih 250 radnih sati, na taj način njihovo održavanje zahteva minimalno vremena, jednom na početku sezone.

Pogon adaptera se kod 5-to rednih adaptera vrši samo sa jedne strane, a kod većih mašina sa obe.

Ojačani pokrivni limovi služe da zaštite
kardanska vratila i kandžaste spojnice od
mehaničkih oštećenja.

Konzola za upravljanje

OptiCorn - OPCIJE I TABELA SA MERAMA

Položaj pogona se može promeniti prilikom promene kombajna.

POTIRAČI REDOVA

Služi za zaštitu pneumatika kombajna, u slučaju širih pneumatika moguća je instalacija I 2 para potirača.

KOPIRANJE TERENA

Sa kopiranjem terena automatski se može podesiti visina strnjike.

GUMENE ZAVESE ZA RPIHVAT KLIPOVA

Gumene zavese postavljene na kljunove, smanjuju gubitke klipova.

ULOŠCI ZA SUNCOKRET

Zahvaljujući ulošcima za suncokret, koji se lako montiraju na kukuruzni adapter OptiCorn, istim se može vršiti i suncokret.

SPIRALE SA STRANE ADAPTERA

U vlažnim I polegnutim usevima veoma efikasno usmerava biljke u OptiCorn adapter za kukuruz.
Tipovi adaptera Dimenzije u radu Transportne dimenzije
Naziv Broj redova Tip sašije Razmak između redova Dužina Širina Visina Dužina Širina Visina Težina
OptiCorn-470 4 fix 70 cm 2965 mm 2200 mm 1500 mm 2965 mm 1200 mm 2300 mm 1450 kg
OptiCorn-476 4 fix 76 cm 2965 mm 2965 mm 1450 kg
OptiCorn-570 5 fix 70 cm 3580 mm 3580 mm 1665 kg
OptiCorn-576 5 fix 76 cm 3790 mm 3790 mm 1850 kg
OptiCorn-670 6 fix 70 cm 4258 mm 4258 mm 2125 kg
OptiCorn-670 CS 6 collapsible 70 cm 4258 mm 4258 mm In working position 2400 kg
OptiCorn-676 6 fix 76 cm 4738 mm 4738 mm 1200 mm 2300 mm 2175 kg
OptiCorn-676 CS 6 collapsible 76 cm 4738 mm 4738 mm In working position 2700 kg
OptiCorn-870 8 fix 70 cm 5638 mm 5638 mm 1200 mm 2300 mm 2775 kg
OptiCorn-870 CS 8 collapsible 70 cm 5638 mm 5638 mm In working position 3150 kg
OptiCorn-876 8 fix 76 cm 6072 mm 6072 mm 1200 mm 2300 mm 2850 kg
OptiCorn-876 CS 8 collapsible 76 cm 6072 mm 6072 mm In working position 3420 kg
OptiCorn-1270 12 fix 70 cm 8438 mm 8438 mm 1200 mm 1200 mm 4250 kg
OptiCorn-1276 12 fix 76 cm 9120 mm 9120 mm 4500 kg

Za adaptere koji se razlikuju od razmaka redova navedenih u tabeli, kontaktirajte nas za više informacija. Naše kontakt podatke možete pronaći u meniju Kontakt.