PSM adapteri

PRIKAZ PSM ADAPTERA

TARUP NA HIDRAULIČNI POGON

Tarupiranje se vrši hidrauličnim putem. Pogon dobija sa grla kombajna. Hidraulični sistem tarupa je nezavisan od hidrauličnog sistema kombajna. Sistem za tarupiranje je opremljen sa onoliko pari noža, smešteni u paru u zajedničkom kućištu, koliko redova biljaka se ubira istovremeno. Podizanje ili spuštanje tarupa se vrši preko hidrauličnog sistema kombajna u radu. Rad sa tarupom troši ukupno 10 % više goriva. PSM adapteri su konstruisani na taj način da sa podignutim tarupom može da radi kao svaki drugi adapter bez sečke, obezbeđujući da u niskim ili polegnutim usevima isti radi savršeno.

REŠENJE JE U DETALJIMA

PSM adapter

Na adaperima je montiran kompletan
hidraulični sistem zajedno sa rezervoarom
za ulje. Od kombajna je potreban samo
pogon preko kardana.

Jedan hidromotor pokreće tarup za dva reda.

Dvoredni sistem za tarupiranje
obezbeđuje ujednačeno strnjište.

PSM csúszótányérok

Ispod tarupa se nalaze klizači koji štite tarup od habanja.

PSM olajnyomás visszajelző órák

Manometri za pritisak ulja
obaveštavaju rukovaoca o
radu tarupa.

MAKSIMALNA VISINA VRŠIDBE

Opcija podešavanje visine rada tarupa

Adapter se može podizati I spuštati i za postizanje raznih rezultata kombinuje se sa raznim pozicijama tarupa.

 

MINIMALNA VISINA VRŠIDBE

Podešavanje visine tarupa

OPCIJA ZA PSM ADAPTERE

Potirači redova služe za zaštitu pneumatika

PSM szártaposók

DIMENZIJE ZA PSM ADAPTERE

Tipovi adaptera Dimenzije u radu Transportne dimenzije
Naziv Broj redova Tip sašije Razmak između redova Dužina Širina Visina Dužina Širina Visina Težina
PSM-670 6 fix 76 cm 4440 mm 2400 mm 1800 mm 4440 mm In working position 2100 kg
PSM-670 CS 6 collapsible 70 cm 4440 mm 4440 mm 2650 kg
PSM-676 6 fix 76 cm 4750 mm 4750 mm 2200 kg
PSM-676 CS 6 collapsible 76 cm 4750 mm 4750 mm 2750 kg
PSM-870 8 fix 70 cm 5840 mm 5840 mm 2830 kg
PSM-870 CS 8 collapsible 70 cm 5840 mm 5840 mm 3320 kg
PSM-876 8 fix 76 cm 6274 mm 6274 mm 2930 kg
PSM-876 CS 8 collapsible 76 cm 6274 mm 6274 mm 3540 kg
PSM-1270 12 fix 70 cm 8640 mm 8640 mm 4200 kg
PSM-1276 12 fix 76 cm 9322 mm 9322 mm 4390 kg

Za adaptere koji se razlikuju od razmaka redova navedenih u tabeli, kontaktirajte nas za više informacija. Naše kontakt podatke možete pronaći u meniju Kontakt.