NAS
ADAPTERA

OPIS NAS ADAPTERA

ŽETVA SUNCOKRETA BEZ PROSIPANJA ZRNA

Prilikom žetve suncokreta prvi kontakt biljke je sa adapterom za suncokret, zbog toga je neophodna vrhunska tehnologija i nežan tretman biljke. Samo na taj način se obezbeđuje potpuna žetva uzgojenog useva.

NAS adapter za suncokret je niske gradnje, opremljen sa vibrirajućim tacnama za prikupljanje semena, i pomoću ekscentrične otresne poluge neprestano usmerava masu semena u pužno korito. Rod se ne nakuplja, pa zbog toga ono bez posipanja dospeva do transportera. Ni jedno seme suncokreta ne ostaje na zemljištu, znači svako zrno dopseva u bunker kombajna.

Ni jedno seme suncokreta ne ostaje za zemljištu, znači više dospe u bunker. Na bazi raznih merenja, prosipanje zrna je ispod 0,5%, to garantuje idealno ulaganje u opremu koji je sposoban za radnu brzinu od 10-12 km/h.

Gondozásmentes hajtás

Dupleks lanac 3/4" za pouzdani pogon.

Rezervni lančanici omogućuju da se
na pojedinačnim delovima adaptera
menja broj obrtaja.
Za zaštitu puža ugrađeno sigurnosno kvačilo

Španer sa oprugama za zatezanje
uvlakačkog lanca

Svaki red je opremljen sa zvezdastim
nožem i kontra nožem

Ekscentrična vibraciona poluga za pogon
vibracionih tanci radi efikasne vršidbe

Uvlakački lanci koji su postavljeni na
svakom redu, usmeravaju stabljike
suncokreta do uređaja za odsecanje koji je
opremljen sa zvezdastim noževima. NAS-ov
sistem za ubacivanje ne prenosi
vibraciju na biljku, na taj način se
sprečava da semenke prevremeno ispadnu iz glavice.

GONDOZÁSMENTES HAJTÁS

Povišene stranice

Povišene stranice obezbeđuju dobro
razdvajanje redova, a ujedno I sprečavaju
ispadanje glavica sa spoljašnjih redova.

Zaštitna mreža

Zaštitna mreža visine 600 mm štiti glavice
suncokreta od ispadanja.

Kljunovi za razdvajanje redova

Optimalno izrađeni kljunovi za
razdvajanje redova su od plastike i imaju
zadatak da nežno usmeravaju biljku do
otresne tacne. Ovi klinovi podižu
polegnute ili savijene biljke, pa se i one
ubiraju.

Asimetrične tacne

Neprekidni protok materije do pužnog
korita obezbeđuju desne i leve tacne.

Veliki transportni puževi

Zahvaljujući prečniku od 500 mm
garantuje neprekidni transport
mase i kod visokoprinosnih useva.

DIMENZIJE NAS-OVIH ADAPTERA

Tipovi adaptera Dimenzije u radu Transportne dimenzije
Naziv Broj redova Tip sašije Razmak između redova Dužina Širina Visina Dužina Širina Visina Težina
NAS-470 4 fix 70 cm 3040 mm 2200 mm 1500 mm 3040 mm 1200 mm 2300 mm 1020 kg
NAS-476 4 fix 76 cm 3226 mm 3226 mm 1125 kg
NAS-570 5 fix 70 cm 3740 mm 3740 mm 1110 kg
NAS-576 5 fix 76 cm 3988 mm 3988 mm 1190 kg
NAS-670 6 fix 70 cm 4440 mm 4440 mm 1270 kg
NAS-676 6 fix 76 cm 4750 mm 4750 mm 1420 kg
NAS-676 CS 6 sklopivi 76 cm 4750 mm 4750 mm U radnom položaju 1790 kg
NAS-870 8 fix 70 cm 5840 mm 5840 mm 1200 mm 2300 mm 1640 kg
NAS-870 CS 8 sklopivi 70 cm 5840 mm 5840 mm U radnom položaju 2040 kg
NAS-876 8 fix 76 cm 6274 mm 6274 mm 1200 mm 2300 mm 1710 kg
NAS-876 CS 8 sklopivi 76 cm 6274 mm 6274 mm U radnom položaju 2200 kg
NAS-1270 12 fix 70 cm 8640 mm 8640 mm 1200 mm 1200 mm 2280 kg
NAS-1276 12 fix 76 cm 9322 mm 9322 mm 2640 kg
NAS-1670 16 fix 70 cm 11440 mm 11440 mm U radnom položaju 3790 kg
NAS-1676 16 fix 76 cm 12370 mm 12370 mm 4000 kg

Obratite se proizvođaču za adaptere sa razmakom u redovima koji nije prikazan u tabeli.