Ostali
proizvodi

Ostali proizvodi

Opti-Rak

ELEVATOR I UTOVARIVAČ OPTIRAK-150/M ZA ZRNASTU ROBU

Elevator i utovarivač OptiRak-150/M je optimalan izbor za pretovar i utovar zrnaste robe u rinfuzi. Mašina se kači za traktor, standardnim kačenjem na tri tačke. Pokreće ga kardansko vratilo. Potrebna snaga traktora: 37 kW.
Mašina se pomoću traktora lako premešta sa jedne lokacije na drugi. Pravilna kontrola pravca se vrši pomoću kontrolne poluge podesive dužine koja je povezana sa bočnom stranom traktora. Mašina može da radi sa i bez levka za punjenje. Varijanta bez levka je pogodna za prikupljanje zrna uskladištenog na ravnoj površini, utovar u transportno vozilo i mešanje uskladištene robe radi ventilacije. Varijanta sa levkom za punjenje se može koristiti za direktno punjenje vagona, silosa ili skladišta iz transportnog vozila.

Opti-trans

TRANSPORTNO VOZILO ZA ADAPTERE OPTITRANS

Pogodan je za transport svih tipova adaptera proizvedenih u Optigép Kft. zatim za transport najvećeg broja hedera I adaptera za ubiranje na javnim putevima.

Nosači se podešavaju na široke raspone. Na taj način su pogodne za transport adaptera za razne tipove kombajna.

Ugao površine za nošenje je podesiva (0–20°), obezbeđujući optimalnu transportnu poziciju za bilo koji tip adaptera. Transportna kolica se lako mogu odvojiti od vučne kuke kombajna ili traktora.

Adapteru na transportnom vozilu se lako pristupa kombajnom i pomoću grla kombajna lako se kači i lako se skida.

Transportno vozilo se izrađuje sa nosivom površinom dužine 7, 9 i 12 m.