NAS Z ADAPTERI

PRIKAZ NAS Z ADAPTERA

DVE RADNE OPRACIJE U JEDNOM PROHODU

Doživite prednosti paralelne vršidbe suncokreta I tarupiranja stabljike! Zahvaljujući idealnom tarupiranju ravnomerno rasipa žetvene7biljne ostatke, koje bi inače napravili veliku štetu. Tarupiranje stabljike ima puno prednosti.

Pozicija tarupa se može korigovati u toku rada iz kabine kombajna i to nezavisno od visine adaptera. Na taj način adapter prikuplja samo korisne delove biljke, a ostale delove tarup još na parceli izdrobi. Indikator rotacije za tarup: u slučaju prestanka rada rotora u kabini se uključuju zvučni i svetlosni indikatori.

TARUP NA MEHANIČKI POGON

Tarup tipa FTZ je obostrano opremljen zaštitnim kvačilom, za zaštitu reduktora za tarupiranje. Jedinica za tarupiranje stabljike se naknadno može montirati na već postojeće NAS adaptere. Jedinica se nalazi iza adaptera. Uz svaki red postoji jedan pogon opremljen sa konusnim zupčanikom I držačem noža.

Sigurnosni kvačilo za bezbedno uključivanje

Obrtaj tarupa ( 1500 obrtaja/minuti)

Zatvoreni bočni pogon sa dupleks ¾ -tim lancem.

Spojnica

Termički obrađeni tarupni noževi.

Klizači sa obe strane tarupa

MAKSIMALNA VISINA PRI VRŠIDBI

Mogućnost podešavanja visine tarupa

Visina roto sečka se može podešavati iz kabije kombajna.
Adapter se može podizati i spuštati, i za postizanje raznih rezultata kombinuje se sa raznim pozicijama tarupa.

MINIMALNA VISINA PRI VRŠIDBI

Razmak između adaptera i tarupa se može podešavati

Visina ubiranja se može namestiti i na 800 mm. Minimalna visina ubiranja zavisi i od tipa kombajna.

 

OPCIJA UZ NAS Z ADAPTERE

Potirači redova u cilju zaštite pneumatika.

Tipovi adaptera Dimenzije u radu Transportne dimenzije
Naziv Broj redova Tip sašije Razmak između redova Dužina Širina Visina Dužina Širina Visina Težina
OptiSun-670 Z 6 fix 70 cm 4450 mm 2400 mm 1500 mm 4450 mm Munkapozícióban 1620 kg
OptiSun-676 Z 6 fix 76 cm 4760 mm 4760 mm 1810 kg
OptiSun-870 Z 8 fix 70 cm 5850 mm 5850 mm 2030 kg
OptiSun-876 Z 8 fix 76 cm 6284 mm 6284 mm 2130 kg

Obratite se proizvođaču za adaptere sa razmakom u redovima koji nije prikazan u tabeli.