Minőségpolitika

 

Az Optigép Kft. vezetősége – a társaság hosszú távú gazdaságos működésénekbiztosítása mellett – alapvető céljának tekinti az MSZ EN ISO 9001:2015 számúszabvány előírásai szerint kiépített minőségirányítási rendszer működtetését,tanúsíttatását és eredményességének folyamatos fejlesztését.
Munkánk során arra törekszünk, hogy a társadalmi, a tulajdonosi, a vezetői és amunkatársi elvárásoknak egyaránt megfeleljünk, ezzel együtt az általunk gyártottgépek és berendezések teljesítsék a felhasználói, a jogszabályi és egyéb szabályozókövetelményeket.

ISO-CERTIFICATEFontos feladatunk – az eredményes gazdálkodás mellett – a társaság piacipozíciójának megőrzése, a működési feltételeink folyamatosan javítsa és ezzelegyütt munkatársaink anyagi- és szellemi gyarapodásának biztosítása.

 

Biztosítjuk a partnereink igényeit kielégítő, a jó és megbízható minőségű termékeket,vállalati filozófiánk része a vevőközpontúság. Célunk egy olyan szállítói hálózatlétrehozása és működtetése, amely a gyártáshoz szükséges anyagokat ésszolgáltatásokat megfelelő minőségben biztosítja a kívánt határidőre.

Valamennyi munkatársunk kötelessége a minőségpolitikában megfogalmazottcélokat megismerni, ezek eléréséért legjobb tudása szerint dolgozni, illetve a termékminőségének és a munkavégzés feltételeinek folyamatos javításában aktívan résztvenni.

A megfogalmazott és kinyilvánított minőségpolitikánkat alkalmassági szempontbólrendszeresen felülvizsgáljuk. A kitűzött minőségcélok teljesülését évente értékeljük.

Jövőnket a folyamatosan garantált minőség biztosításával, meglévő megrendelőinkmegtartásával és új megrendelői igények teljesítésével, új partnerek keresésévelkívánjuk megalapozni.

Vissza

Bejelentkezés

Regisztráció